Liza Korfitz Brinch

Liza Korfitz Brinch

Sales Manager

Værdibaseret ledelse med synlige resultater inden for bl.a. Kommunikation, Markedsføring, Salg, Projektledelse og PR på strategisk og operationelt niveau.

 • Liza Korfitz Brinch
 • 22. december 1959
 • Torvegade 91, st, 6700 Esbjerg
 • liza.brinch@live.dk
 • 42 62 79 91
 • liza.korfitz.brinch
 • lizabrinch.dk2013 – FORCE TechnologyHeadhuntet i forråret 2013 til varetagelse af udvikling og implementering af salgs- og markedsføring aktiviteter primært Jylland/Fyn.Eksempler på opgaver udført hos FORCE Technolog:

 • Ewea Wind 2014, projektleder for gennemførelse af salgsmessen


 • Medansvarlig både som salgsdeltager og som udvikling af messestanden ved bl.a. Ajour Messen og HI messen


 • Ansvarlig for gennemførelse af fyraftensmøder rundt i DK med dertil hørende salgsmateriale


 • Udvikling og udarbejdelse af intern nyhedsbrev til div. 5 i DK for divisionsdirektøren


 • Aktiv i udvikling af interne processer og systemer – gældende både lokalt og nationalt


 • Udvikling og implementering af struktur i ”salgsflowet” i forbindelse med såvel den eksterne, som interne kommunikation


 • Ansvarlig for salg, kontraktindgåelse og implementering internt ved stor-kunder


 • Vikar i 4 måneder for afdelingschefen


 • Sparringspartner/rådgiver til divisionen i forhold til kommunikationsindsatser og indsatser, der kan give værdi på bundlinjen


 • Udvikling og implementering af brochuremateriale (bl.a. udvikling af tekst og den grafiske opsætning).
2012 – 2013 Korfitz Consult


Eget rådgivningsfirma indenfor strategisk og integreret kommunikation og projektledelse. Målet var ikke at være selvstændig på sigt, men udelukkende som et virkemiddel for synliggørelse af egne kompetencer i forskellige virksomheder. Bl.a. Esbjerg Havn, (kunde) i forbindelse med indvielse af Østhavnen, hvor jobbet


var som projektleder for den eksterne kommunikation samt eventen.2000 – 2012 EUC Vest, Informations- & marketingchef


Ansvarlig for: Opbygning af skolens marketingsafdeling, udarbejdelse af designmanualer og markedsføringsplaner. Udvikling, gennemførelse og budget af markedsføringen af skolens 4 store produktenheder. Presseansvarlig samt ansvarlig for events og messer, intern/ekstern information til kunder og samarbejdspartnere. Udarbejdelse af tekster til diverse materialer og ansvarlig for den grafiske linje. Sparringspartner/rådgiver til direktionen i forhold til kommunikationsindsatser og indsatser, der kan give værdi på bundlinjen. Resultatorienteret kommunikation.1997 – 1999 Dansk Arbejdsgiverforening, Uddannelseskonsulent


Ansvarlig for: Tværgående aktiviteter/indsatser mellem virksomheder i Syddanmark, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne. Ansvarlig for udvikling og


implementering af besluttede indsatser, samt kommunikationen af disse.1990 – 1999 Globe Reklame, Projektleder


Ansvarlig for: Opdyrkning af nye kunder samt pleje af eksisterede. Fungerede primært som projektleder med ansvar for kundernes markedsføringsplaner og gennemførelse af deres indsatser. Budgetansvarlig for kundens aktiviteter.1984 – 1990 Esbjerg Ugeavis, Salgsleder


Ansvarlig for: Nysalg og pleje af eksisterende kunder. Udarbejdelse af kunders mediematerialer samt fungerede, som afløser for salgschefen ved færdiggørelsen af avisen.1980 – 1984 Jyske Vestkysten, Salgskonsulent


Ansvarlig for: Nysalg og pleje af eksisterende kunder til Jyske Vestkysten. Derudover tema-ansvarlig for Esbjerg Posten. Udarbejdelse af kunders mediematerialer.Tillidsposter igennem årene

 • EK Offshore: idémand og implementering af ny netværksgruppen for kvinder i Offshore branchen


 • Junior Chamber – bestyrelse


 • Esbjerg Erhvervskvinder – bestyrelse og formand


 • Team Esbjerg – bestyrelse


 • Dansk Arbejdsgiverforening – bestyrelse og formand


 • Arbejdsformidlingen – rådsmedlem (bestyrelse)


 • AOF – bestyrelse


 • Cimi Bags – bestyrelse


 • Danske Erhvervsskoler – nationale markedsføringsudvalg


 • Young Enterprise – ad hoc arbejdsgrupper


 • Esbjerg Erhvervsudvikling – mentor iværksættere


 • Teknisk Gymnasium – national og regionalt markedsføringsudvalg


 • UNICEF ambassadør udpeget som én af de 15 ambassadører af borgmester Johnny Søtrup


 • Team Esbjerg – leder for 50 frivillige hjælpere ved hjemmekampene


 • Team Esbjerg – sikkerhedsleder ved hjemmekampene.
   

 

Stærke faglige sider:

 • 12 års ledelseserfaring med afsæt i værdibaseret ledelse
 • Kan arbejder tværorganisatorisk i en politisk styret organisation
 • Arbejder med div. analyseværktøjer, kvalitetsopfølgning m.m.
 • Budget: styring og opfølgning
 • Resultatorienteret via målsætning
 • Team-orienteret
 • Stor erfaring med gennemførelse af projekter som projektleder

Stærke sociale sider:

 • Struktureret med sans for detaljerne
 • Arbejdsom og resultatorienteret
 • Loyal, uden at være konfliktsky
 • Bevidst brug af humorens betydning
 • Ordenssans
 • Udvikler team-ånd
 • Udadvendt og personlig gennemslagkraft
 • Involverende - både fagligt og socialt
 • Kan arbejde i alle niveauer

IT-kundskaber

 • Adobe CS4

  4/7
 • MS Word

  6/7
 • MS Excel

  4/7
 • MS PowerPoint

  6/7

Sprog

 • Dansk

  6/7
 • Tysk

  2/7
 • Engelsk

  3/7

Kurser

 • Lederudviklings-kurser

  6/7
 • Kommunikations-kurser, Journalisthøjskolen

  6/7
 • Brancherelaterede salgskurser, DRB

  6/7
 • Strategisk kommunikations-rådgiver

  5/7

Hent mit komplette CV som PDF

CV-oplysninger bliver hentet fra min LinkedIn profil

Udskriv printervenlig version

Anbefalinger

 

Peter Amstrup, Direktør i EUC Vest:

“Gennem årene har Liza haft vedvarende ansvar for skolens markedsføring, men i kraft af Lizas særlige talent for at have øje for nye kunder og kundens behov samt en udsædvanlig evne til at realisere dem, har ansvarsområderne udviklet sig til tilgrænsende områder.”

“Også som kollega og leder har Liza været vellidt, hvilket bl.a. viser sig i, at hun konsekvent har ligget i toppen af de årlige ledervurderinger.”

Læs hele Peter Amstrups anbefaling

 

Ole Rytz Jørgensen, Tekstforfatter hos Huset G:

“Liza arbejder hårdt, stædigt og målrettet for at nå sine mål. Og nok så vigtigt: Hun har et supergodt humør, der smitter af på de mennesker, hun omgås.”

 

Christian Sommer, Kontaktchef hos Clienti A/S:

“Jeg har arbejdet sammen med Liza omkring en lang række kommunikationsopgaver fra brede kampagner over strategiudvikling til branding og identitetsudvikling. Liza er altid velforberedt, ejer det store overblik og har en høj faglig viden inden for reklame- og uddannelsesbranchen. Denne kombination gør Liza til en stærk partner, der med glimt i øjet og en god portion humoristisk sans, tilmed gør det meget behageligt at løse kommunikationsopgaverne sammen med hende. Jeg kan på det varmeste anbefale Liza.”

 

Britt Petersen, Media Graphic hos EUC Vest:

“Jeg havde fornøjelsen af at arbejde under Liza i marketingafdeligen hos EUC Vest, hvor jeg var ansat som barselsvikar. Liza er en meget synlig chef der passer på sine medarbejdere og som heletiden prøver at skabe den bedste arbejdsplads. Samtidig er Liza meget tydelig i sin kommunikation – det gælder både overfor medarbejdere, men også over for interne og eksterne relationer. En kvalitet jeg personligt sætter stor pris på. Enhver der ansætter Liza vil få en stærk, kompetent og ærlig medarbejder med et højt drive.”

 

Læs flere anbefalinger på min LinkedIn profil

Udskriv printervenlig version

Gode ledelsesresultater

I 2000 blev jeg ansat som leder på EUC Vest, uden forudgående ledelseserfaring. Min primære opgave var at opbygge et inhouse bureau, som skulle varetage skolens samlede markedsføring, kontakten til pressen samt være behjælpelig med interne kommunikations opgaver.

Igennem de 12 år har skolen gennemført 3 store lederudviklingsforløb overfor samtlige mellemledere med hjælp fra de 2 konsulenthuse Ankerhus, Århus og Human House, Århus. Fælles for begge er, at de har skulle understøtte direktionens ønske om værdibasseret ledelse. Vi har bl.a. gennemgået:

 • Lederstilarter, delegering, motivationstyper, ledelseskommunikation, kommunikations-præferencer, vanskelige samtaler
 • Teamledelse, motivation af team, teamroller og Belbins teamanalyse, sociogram
 • Assertion, indflydelsesstile, jobdesign, performance management, personlige effektivitet
 • Forandringsledelse

Derudover har vi haft mulighed for individuelle sparrings-dage med ledelsesteamet.

Personligt har jeg en holistisk tilgang til min ledelsesstil:

 • jeg sørger for god kommunikation
 • jeg sørger for gode rammer
 • jeg definere mål og retning samt skaber mening

Jeg er meget bevist om mit ansvar for at pleje virksomhedens værdier og mål overfor de ansatte. Også de der ikke umiddelbart hører under mit ledelsesområde.

Igennem årene har skolen gennemført en række medarbejderundersøgelser, hvor jeg ved hver eneste undersøgelse toppede som én af de 3 bedste ledere målt på samtlige spørgsmål. Jeg er loyal overfor såvel medarbejdere som den øvrige del af organisationen. Jeg er samtidig kendt for at nå de mål, der er sat for afdelingen og har en god gennemslagskraft i organisationen.

I forbindelse med de 3 store lederudviklingsforløb, blev der foretaget forskellige analyser af os som ledere. Et udpluk af disse viser, hvordan jeg fremgår i disse:

 • People Test Systems: Denne test er en veldokumenteret personanalyse, som afdækker 12 overordnede karaktertræk og ialt 36 underliggende egenskaber, og bruges af bl.a. HR afdelinger til rekruttering af ledere. Send mig venligst en mail via min kontakt side, hvis du ønsker at læse rapporten.
 • Belbin – typeprofil.(måler adfærd) Højeste score: Kontaktskaber 10, organisator 9, idé 8, koordinator 8 og specialist 7. Laveste score: Opstarter 3
 • APM test: A = anerkendelse/accept: 35 point, P = præstation 38 point, M= magt, styring, kontrol 29. (APM er højeste mulig score 46/lavest 22). Min profil er en udpræget konsulent profil.
 • Myers Briggs type indicator: ISFJ =
  Stille, venlige, ansvarlige og samvittighedsfulde. Arbejder hengivent for at opfylde deres forpligtelser. Giver stabilitet til ethvert projekt og enhver gruppe. Omhyggelige, flittige, nøjagtige. Sædvanligvis uinteresseret i teknik. Kan være grundige med nødvendige detaljer. Loyale, hensynsfulde, opmærksomme, optaget af, hvad andre mennesker føler.

EUC Vest gjort brug af ledelsesværktøjet EFQM Excellence Modellen, som hjælper med at identificere virksomhedens stærke og svage sider og mulige forbedringstiltag. Værktøjet indeholder samtidig nøgleresultater, så man løbende kan se om målene nåes – både på eget ledelsesområde og skolen generelt. For den enkelte leder betød det, at jeg sammen med mine medarbejdere skulle udfylde de enkelte mål,  indsatser og nøgleresultater under stor hensynstagen til skolens overordnede EFQM.

Selvom jeg i 2012 forlod EUC Vest og ikke siden har haft det direkte lederansvar, er det stadig min vigtigste opgave hos min nuværende arbejdsgiver  FORCE Technology, at

 • sørge for god kommunikation
 • sørge for gode rammer
 • definere mål og retning samt skabe mening

Jeg er stadig meget bevist om mit ansvar for at pleje virksomhedens værdier og mål overfor de ansatte. Også selvom jeg ikke umiddelbart har et ledelsesområde.

Udskriv printervenlig version

Dygtig projektleder

Igennem mere en 30 år har jeg på forskellig vis arbejdet som projektleder. Ikke kun indenfor markedting. Ofte er jeg blevet valgt fordi  jeg netop besidder de vigtigste kompetencer for at sikre projektet når i mål:
 • Samarbejde:
  God til at samarbejde på tværs af organisationen. Også op/ned. Kan også arbejde i politiske organisationer
 • Overblik
  God ordensans og er struktereret, hvilket er nødvendig for at bevare overblikket over hele processen og sikre, at alle er klar over, hvad de skal bidrage med hvornår
 • Kommunikation:
   Stor erfaring indenfor kommunikation gør jeg har en række naturlige værktøjer at gøre brug af i forbindelse med kommunikationen af projektet – både til projektdeltagerne og til øvrige interessenter
 • Generel ledelse:
  En naturlig og ligefrem tilgang til ledelse, hvor jeg formår i en afslappet form, at få de enkelte til at yde deres bidrag til projektets mål. Opstår der alligevel konflikter, er jeg ikke bange for at gå i dialog omkring problemmerne

Jeg har været vant til at bruge de forskellige værktøjer der findes på marked indenfor projektledelse eksempelvis: Overordnet projektbeskrivelse, projektbudget, projektplan, interessentanalyse, målanalyse, problemanalyse, afslutningsplan og evaluering.

 

Af eksempler på vidt forskellige projekter jeg har løst og hvor målene er nået, kan nævnes:

  • Tæt kontakt mellem folkeskole og erhvervsliv: (Dansk Arbejdsgiverforening)
   Idémager bag et stort adoptionsprojekt mellem folkeskolerne i Hedensted kommune og det lokale erhvervsliv omkring virksomhedsadoption af 1. – 10. kl. elever. Gennemførte “salget” til såvel virksomheder, skoler og kommuner, samt udarbejdede drejebog for alle 10 år.
   Mål: skabe støre kendskab til uddannelses- og jobmuligheder hos folkeskoleelever
  • Flere piger på Teknisk Gymnasium (Danske Erhvervsskoler)
   Vækstplan for Teknisk Gymnasium på såvel nationalt som regionalt plan. Mål, strategi og handlingsplan er udarbejdet i samarbejde med kollegaskoler, hvor jeg fungerede som projektleder. Projektet er stadig aktivt, og evalueres/tilrettes løbende .
   Mål: få xx% større andel af en ungdomsårgang til at vælge Teknisk Gymnasium. Delmål: xx% skulle være piger.
  • Kommunikationsstrategi, politik og implementering (EUC Vest)
   Et ønske fra min side, om at bruge kommunikation, som ledelsesværktøj, resulterede i udarbejdelse af kommunikationsstrategi indeholdende såvel politik samt 10 stk. værktøjer til kommunikationen. Kommunikationsstrategien blev efterfølgende implementeret internt for hele ledergruppen. Opgaven blev løst som et tværgående projekt, hvor vi var en gruppe på 3, der delte projektansvaret pga projektets størrelse.Overordnet mål:

   • Skabe øget motivation og tilfredshed for derved at øge effektivitet og kvalitet

   Delmål:

   • Vi vil sikre udbredelse af medarbejdernes kendskab til og involvering i udfoldelsen af skolens vision og strategi til mål og resultater
   • Vi vil sikre ensartet og nødvendig information til tiden
   • Vi vil øge den kommunikative fokus på vores kunder og kunderelationer for derved at øge kvalitet og tilfredshed
  • 3 ugers jubilæums event (EUC Vest)
   Projektansvarlig for idé, koordinering, økonomi og gennemførelse af skolens 125 års jubilæum overfor medarbejdere, elever, kunder og samarbejdspartnere. Jeg udarbejdede et tema, lagde en 3 ugers aktivitetsplan for elever, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Efterfølgende en evaluering af det samlede besøgsresultat og pressedækning i forhold til mål.
   Mål: 80% af medarbejderne skulle have deltaget i minium 2 af arrangementerne
   Hvert arrangement skulle dækkes af pressen, primært af Jydske Vestkysten
   Til foredragsafterne skulle der være minium 120 gæster pr. arrangement
  • Synliggørelse af uddannelsesmuligheder  (Dansk Arbejdsgiverforening)
   Udarbejdelse af idéhæfte til brug i folkeskolerne i forhold til større kendskab til uddannelsesmuligheder i lokale virksomheder. Herunder også udvikling og implementering af en national nyhed: skolevejledere i Esbjerg Kommune i 4 ugers erhvervspraktik i lokale virksomheder. Projektet dannede grobund for faste årlige erfaringsdage i forskellige kommuner
   Mål: skabe støre kendskab til uddannelses- og jobmuligheder hos folkeskoleelever, samt give Uddannelsesvejlederne en breddere forståelse for erhvervslivet
  • Projektleder på bureau siden (diverse)
   Har man sin egen faste kundeportofølje fungerer man ofte både som sælger og projektleder for kunden, og der bruges nogle af projektværktøjerne ved større kampagner. Jeg har siddet som projektleder med kampagner for bl.a. Canon, Golf Copenhagen, Sunset Boulevard, Tjæreborg Rejser og HTH køkkener
   Mål: diverse
  • Skab dig! (EUC Vest)
   Var som projektleder for EUC Vest med til at vinde årets Rambuk pris. Prisen er mediebureauernes årlige Danmarksmesterskab i kommunikation, reklame og medie. Vi vandt i kategorien: “Specifikke målgrupper” pga vores meget målrettede indsats. Derudover vandt vi Grand Prix´en, fordi den var en banebrydende kampagne, der kombinerede en masse nye trends, medier og tendenser. Projektet var et tværsamarbejde mellem skolerne under Danske Erhvervsskoler og Undervisningsmisteriet.
   Mål: højne faglærenes faglige stolthed på de enkelte erhvervsskoler via eleverne
  • Fagenes Fest! (EUC Vest)
   Et projekt opstået mellem Teknisk Skole Esbjerg, Esbjerg Håndværker & Industriforening, de faglige organisationer og Esbjerg Kommune.
   Mål: hylde og synliggøre såvel de mange lærlige der tager en erhvervsuddannelse som de virksomheder, der påtager sig lærlinge. Se evt. mere  på http://fagenes-fest.dk
  • EWEA wind (messe 2014 Spanien) (FORCE Technology)
   I forbindelse med den store vind-messe, der i 2014 blev afholdt i Spanien, fungerede jeg som projektleder mellem de forskellige afdelinger i FORCE, der skulle deltage med udstyr og mandskab. Typisk opstartsperiode på planlægning af messe i den størrelse er 7 måneder før messen starter. Mål med deltagelse i messen: synlighed overfor branchen samt salg til nye potentielle kunder.
  • Branding af FORCE Technology (FORCE Technology)
   FORCE Technology er en højteknologisk rådgivningsvirksomhed med mere end 13oo medarbejdere fordelt i DK, Norge, Sverige, Singapore og Kina. Som et led i en større strategi, gennemførte vi en branding kampagne over 8 måneder. Kampagnen dækkede over 4 af de største forretningsområder og blev gennemført i DK – primært Jylland/Fyn, hvor flere markedsføringsværktøjer blev brugt for at komme i dialog med nye kunder. Kampagnen skulle genere både et forudbestemt antal virksomhedsaftaler, samt en øget omsætning indenfor de 4 forretningsområder. Vi nåede i mål.

Udskriv printervenlig version

Erfaren sælger

Jeg har en bred erfaringsvifte indenfor salg, som er skabt via reklamebranchen.
Først på reklamebureau, dernæst avisbranchen og retur til reklamebureau. Mine salgsopgaver har derfor været alt lige fra “kanvas” salg til opdyrkelse og fastholdelse af nye kundeemner.

Jeg har altid bestræbt mig på, løbende at forbedre mine salgsfærdigheder og min viden, så jeg kan skabe endnu mere værdi for mine kunder. Jeg har arbejdet med hele kundens værdikæde, så jeg dermed kan være med til at optimerer deres forretning.

At være sælger med et rent budgetansvar,  er én ting. At være rådgivende sælger med budgetansvar er noget andet. Jeg nyder salgsarbejdet, når jeg får lov at følge ordren lige fra rådgivningsfasen over til selve salgsarbejdet og effektuering af ordren når den er i hus. På den måde skabes, der bedre kundeforståelse, som igen skaber mulighed for varige samarbejdsrelationer. Og bedre økonomi for begge parter.

I de seneste 14 år, har jeg ikke haft direkte salg – men salget er dog alligevel en stor del af min hverdag, da jeg har været og er rådgiver for kollegaer, der har kundekontakten. Det være sig vejledere (EUC Vest) og  inspektører/ingeniører. (FORCE Technology) Rådgivningen er både i forhold til konkrete salgssituationer, men også i forhold til udvikling af nye markedsområder,
forbedring af det interne og eksterne flow i salgsprocessen, samt deltagelse aktivt i udviklingen af diverse systemer bl.a. CRM system
og øvrige salgs-værktøjer.

Indgåelse af større rammeaftaler med kunder på tværs af forretningsydelser, hvor forhandlingerne med de ansvarlige indkøbschefer og det juridiske indhold skal tilpasses parterne, er ligeledes en salgsmæssig opgave, der ligger på mit bord. Den efterfølgende implementering af aftalen, løbende evaluering og genforhandling, er en naturlig efterfølger til den del.

Udskriv printervenlig version

God kommunikatør – med næse for markedsføring

De fleste virksomheder jeg har arbejdet med og for, har en professionel tilgang til vækst og udvikling. Og de sætter kundens behov øverst. I hele organisationen. Dette kræver blandt andet en professionel kommunikation. Ikke kun blandt virksomheden og kunden, men også imellem de enkelte afdelinger og faggrupper i organisationen. En god handel kan let ødelægges af dårlig kommunikation.

Jeg har arbejdet som kommunikatør igennem mange år, og én af de kompetencer jeg har, er evnen  at til kunne diagnosticere problemer/udfordringer og derefter tilpasse kommunikationen til den specifikke situation. Jeg gør derefter brug af hele paletten indenfor kommunikation og markedsføring, når jeg skal vælge hvilke medier og i hvilken form budskabet skal ud. Alt for mange kommunikationsafdelinger, laver det som organisationen beder om – alt for få stiller spørgsmål ved om det mon er den rigtige vej og den rigtige måde, at få budskabbet ud på.

Det er derfor vigtigt, at jeg som virksomhedens kommunikatør får mulighed for at være tæt på beslutningsprocesserne og i projekterne. Min opgave er at sikre helhedsblikket på organisationen og markedet, som vi opererer i, og jeg skal kunne udpege de vigtigste muligheder og trusler og tilpasse kommunikationsstrategien til disse. Jeg skal som god kommunikatør være med til at skabe god forretning og dernæst understøtte forretningen kommunikativt med de relevante værktøjer. God forretning og dermed god kommunikation gælder både eksternt og internt.

Igennem 12 år (2001 -2012) har jeg arbejdet med strategisk kommunikation og haft det overordne ansvar for markedsføring og presse på EUC Vest:

 • På det strategiske niveau:
  Gennemgår relevante analyser, spotter tendenser, vurderer konkurrenterne/markedet og udarbejder 3-5 scenarier, som direktionen kan vælge at bruge som input til strategiprocessen.
 • På det taktiske niveau:
  Via et marketingudvalg, løbende afstemning af forventninger og ressourcefordelingen. Vi mødes 4 gange om året, hvor vi evaluerer og planlægger/justerer næste kvartal.
 • På det operationele niveau:
  I samarbejde med marketingudvalget udarbejdes handlingsplaner, der viser hvilke kampagner, der gennemføres også i forhold til tidshorisonter og kommunikationskanaler. Derudover gennemførelse af elementerne i pressetrategien. EUC Vest råder over et inhouse bureau, som jeg har opbygget og været leder for i 12 år, ved større kampagner samarbejdede jeg med reklamebureauer.

Kommunikationsstrategi, politik og implementering på EUC Vest
I forbindelse med én af skolens strategiprocesser pegede jeg på nødvendigheden af at bruge kommunikationen, som ledelsesværktøj. Det resulterede i en strategi indsats, hvor vi skulle udarbejde en kommunikationsstrategi indeholdende såvel politik samt konkrette værktøjer til kommunikationen. Kommunikationsstrategien blev efterfølgende implementeret internt for hele ledergruppen. Opgaven blev løst som et tværgående projekt, hvor vi var en gruppe på 3, der delte projektansvaret pga projektets størrelse.

Arrangementansvarlig
På EUC Vest har jeg desuden haft ansvaret for skolens mange arrangementer og i den forbindelse udarbejdede jeg en arrangements politik, som bl.a. betød, at alle foreninger under Folkeoplysningsloven og samarbejdspartnere til skolens uddannelser, kunne låne skolens facilitter kvit og frit. Der har derfor været en del at styre og planlægge henover året. Samtidig havde vi som skole, også aftenarrangementer, hvor “hr og fru Danmark” gratis kunne komme ind og hører forskellige kendisser. Det var én af indsatserne  i strategien omkring image.

“Praktisk Gris”
Uanset hvem man er i en kommunikations/marketings afdeling agerer vi ofte som “praktiske grise” eller blæksprutter. Opgaver, der  ikke lige naturligt hører til i andre afdelinger lander ofte her. Det betyder blandt andet også, at selvom jeg ikke er grafisk uddannet, kan jeg sagtens give en hjælpende hånd til med små opgaver i Adope programmerne. Og stå i pakkeriet og enten skære brochure til eller pakke kuverter, kan også være et frirum til at tænke de lidt større problemstillinger igennem, så det er et dejligt afbræk i mødeaktiviterne og den strategiske proces.

Korfitz Consult
I perioden august 2012 til april 2013 havde jeg mit eget lille firma: Korfitz Consult, hvor jeg rådgav kunder omkring god og sammenhængende kommunikation og fungerede også som projektleder. Bl.a. havde jeg til opgave, som indlejet projektansvarlig af Esbjerg Havn, at sikre udvikling og afholdelse af den officielle indvielse af Østhavnen i Esbjerg, som var en begivenhed, der både skulle give genlyd rundt i DK og Nordtyskland, men også give Esbjerg by og borgerne i nærområdet en særlig oplevelse.

Salgsansvarlig – med særligt fokus på kommunikationen
Foråret 2013 skiftede jeg spor – blev via Korfitz Consult forespurgt om en konkret opgave hos FORCE Technology – og endte med et fast job som salgschef! Jobbet har alle de spændende facetter med sig, som jeg har arbejdet med igennem årene: det gode gedigne salgsarbejde, udviklingsdelen, beskrivelse af mål, strategi, proces, handling og evaluering.
FORCE Technology er en teknisk videnstung rådgivningsvirksomhed og der er helt andre profiler internt end i de tidligere jobs  jeg har bestridt – profiler der skal kommunikeres anderledes til end eksempelvis undervisere.  De gode kommunikationsevner bliver dermed endnu engang sat i sving – og afprøvet. Ifølge kollegaer skal man være ansæt i 10 år før man kan kaldes “udlært” – og selvom man siger, at det er de samme værktøjer, der skal bruges til at sælge leverposteg og svejseteknisk rådgivning i specialist-klassen, så er der stor forskel på formen og indholdet, som kræver god indsigt i netop rådgivningsbranchen.

 

 

 

 

Udskriv printervenlig version

Bag om Liza

kanoturGlemmer vi arbejdslivet lidt og kikker på den privat side af mig, danner jeg par med Søren på 30. år. Sammen har vi 2 børn, der begge har gjort os til bedsteforældre til 3 skønne børnebørn. Vi kan godt lidt at tage på tur op i fjeldene i Norge til vor søn, svigerdatter og børnebørn, en biograftur eller et wellnes ophold med datteren og et slag “Olsen” med det ældste barnebarn. En rigtig godt bog – gerne krimi – er heller ikke så tosset.

Mange nyder et godt glas vin eller øl når der skal slappes af - men jeg er ikke helt kommet ud over mælkestadiet, så et glas koldt mælk og en pose piratos, ja det er min favorit! En god Angus bøf – rød tak – må dog godt forkæles med et glas vin!

Jeg kan også lide at hjælpe andre – i øjeblikket hjælper jeg Team Esbjerg med at få styr på de mere end 50 frivillige hjælpere og de opgaver, vi skal løse ved hver eneste hjemmekamp i den nye flotte Blue Water Dokken. Samtidig er jeg sikkerhedsleder for Team Esbjerg ved hver hjemmekamp. Sidst jeg gav dem en hånd, var en bestyrelsesfunktion, hvor målet var at rykke Team Esbjerg fra en mere amatørpræget forening til en professionel virksomhed bl.a. med lønnet direktør og salgs- og kontorpersonale.  I dag, kan jeg med glæde se, at mange af de takter vi lagde an til dengang, stadig er intakte, og det er derfor en endnu støre glæde, at kunne være med til at give publikum, sponsorer og spillere nogle spændende kampe på top niveau i Esbjerg.

Jeg har også vovet mig udi golfens svære kunst – det er vist noget med ens CPR nr., der gør, at ikke alle bevægelser i kroppen er så smidig til at svinge køllen.

 

Udskriv printervenlig version

Liza Korfitz Brinch

Kontakt info

 • Torvegade 91, st, 6700 Esbjerg

 • Email: liza.brinch@live.dk
 • Mobil: 42 62 79 91
 • Website: lizabrinch.dk

Lad os snakkes ved!

Udskriv printervenlig version